Praktyki zawodowe

Data

Festiwal Dobrego Smaku to poważne przedsięwzięcia organizacyjne, wymagające zgranej i zorganizowanej współpracy całego sztabu ludzi. Bardzo ważnym elementem naszego zespołu są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka, jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych umiejętności oraz nawiązania cennych kontaktów.

Festiwal Dobrego Smaku to poważne przedsięwzięcie organizacyjne, wymagające zgranej i zorganizowanej współpracy całego sztabu ludzi.

Bardzo ważnym elementem  naszego zespołu są studenci, dla których jest to nie tylko praktyka, jaką muszą odbyć w ramach planu zajęć, ale przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych  umiejętności oraz nawiązania cennych kontaktów.

Do naszego zespołu zapraszamy studentów z kierunków:

  • Public Relations
  • Nowych Mediów
  • Dziennikarstwa
  • Marketingu

Link do szczegółów —>

Więcej
CiekawYCH INFORMACJI