FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Z WYTYCZNYMI DO NAZW, OPISÓW I ZDJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW / ORAZ PROPOZYCJI KULINARNYCH W KONKURSIE

 • Formularz musi zawierać następujące informacje:

  1. Pełną nazwę Uczestnika Konkursu (taka, jaka ma być widoczna we wszystkich materiałach promocyjnych).
  2. Dokładny adres Uczestnika Konkursu (taki, jak ma być widoczna we wszystkich materiałach promocyjnych).
  3. Opis Uczestnika Konkursu (krótki opis charakteryzujący np. Restaurację, ok. 5-7 zdań).
  4. Nazwa propozycji kulinarnej (krótka i intrygująca nazwa potrawy, nie dłuższa niż 5 wyrazów).
  5. Krótki opis propozycji kulinarnej np. dania / lodów / deseru lodowego czy koktajlu alkoholowego (powinien zawierać główne składniki dania, nie dłuższy niż 25 wyrazów).
  6. Dłuższy opis propozycji kulinarnej np. dania / lodów / deseru lodowego czy koktajlu alkoholowego (powinien zawierać główne składniki dania, nie dłuższy niż 25 wyrazów).
  7. Określenie czy danie jest mięsne, wegetariańskie czy wegańskie
   1. W przypadku lodów / deseru: wegetariański czy wegański.
  8. Dane kontaktowe Uczestnika np. do Restauracji
  Dane kontaktowe personalne (imię i nazwisko oraz mail i numer telefonu menedżera lub innej osoby decyzyjnej).
 • Max. file size: 128 MB.