• Prywatność użytkowników

AGENCJA REKLAMY I PUBLIC RELATIONS STEP BY STEP BARBARA SOKOŁOWSKA-URBAŃCZYK działająca w imieniu Festiwal Dobrego Smaku® / www.festiwaldobregosmaku.eu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania stroną www.

  • RODO Obowiązek informacyjny / Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SBS Public Relations Barbara Sokołowska – Urbańczyk z siedzibą przy ulicy Roosevelta 10C, 90-052 Łódź, NIP: 727 149 31 59. („Administrator”). Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub wysyłając maila na adres: biuro@sbs-pr.com.pl.

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych

W przypadku wypełnienia formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.festiwaldobregosmaku.eu/aplikuj, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

PEŁNA NAZWA MIEJSCA*

DOKŁADNY ADRES MIEJSCA*

ADRES E-MAIL*

DANE KONTAKTOWE MANAGERA LUB INNEJ OSOBY DECYZYJNEJ*

PEŁNE DANE PODMIOTU GOSPODARCZEGO (Dane do faktury VAT)*

W przypadku subskrypcji Newslettera, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

ADRES – EMAIL

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych będzie:

dokonanie kontaktu, na który wyrazili Państwo zgodę wypleniając formularz kontaktowy poprzez stronę internetową www.festiwaldobregosmaku.eu/aplikuj oraz wysyłka Newslettera (w przypadku wyrażenia zgody).

W zależności od charakteru Twojej sprawy i kategorii danych osobowych, które przekażesz Administratorowi, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

Twoja zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 („RODO”) (od momentu, w którym jej wyraźnie udzieliłeś) – w celu realizacji  kontaktu, zgłoszenia poprzez dokonanie wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.festiwaldobregosmaku.eu/aplikuj, lub subskrypcji Newslettera;

prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub ochronie przed roszczeniami przez Administratora – w przypadku gdy takie roszczenia wystąpią.

Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza Administratorem?
(informacje o odbiorcach danych)

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy lub które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi księgowe, logistyczne, prawne, audytowe, konsultingowe, dostawy przesyłek, archiwizacji, niszczenia dokumentów.

Twoje dane mogą być także przekazywane właściwym organom publicznym, w szczególności Policji, prokuraturze i sądom. Krąg podmiotów, którym przekazywane są dane jest zależny od charakteru współpracy z Administratorem.

Jak długo Administrator będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

W przypadku zgłoszenia dokonanego poprzez formularz na stronie internetowej www.festiwaldobregosmaku.eu/aplikuj, Administrator będzie korzystał z Twoich danych osobowych przez okres niezbędny.

W przypadku subskrypcji Newslettera poprzez stronę internetową www.scheimann.pl, opierającej się na Twojej zgodzie, Administrator będzie korzystał z Twoich danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

Twoje dane mogą być przez nas również przechowywane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy Administrator przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;

prawo do uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;

prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych;

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy w systemach informatycznych Administratora; oraz prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z nami drogą pisemną: SBS Public Relations Barbara Sokołowska – Urbańczyk z siedzibą przy ulicy Roosevelta 10C, 90-052 Łódź, NIP: 727 149 31 59 lub mailową: biuro@sbs-pr.com.pl.

Jeżeli zwrócisz się do Administratora z żądaniem skorzystania ze swoich praw, Administrator może skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Administrator będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Prawo cofnięcia zgody

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania – na czas sesji – następujących parametrów nawigacyjnych: czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji: stan rozwinięcia menu w serwisie dotyczącym prywatności w Internecie). Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do innych stron internetowych spoza domeny scheimann.pl) zapisane informacje są usuwane.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług www.festiwaldobregosmaku.eu Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach naszej strony.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z ze strony www.festiwaldobregosmaku.eu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: biuro@sbs-pr-com.pl.